Akshaya Iyer

akshaya lyer
akshaya lyer singer

Akshaya Iyer

Age- 15 (2020)

From- Dombivli Mumbai, Maharashtra.

Reality Shows:-Sageet samrat Zee Yuva & Sur Nava Dyas Nava.

अक्षरा आयर नवीन marathi चेहर तस तिला marathi म्हणता येत नाही कारण ती एका साउथ भाषित कुटुंबातून आहे तिला जास्त marathi येत नाही पण ती अगदी उत्तम marathi गाणी मानते एकदा marathi माणूस लाजेल असा.

Check out All marathi song Performance:-

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here